Virtuálne sídlo


Virtuálne sídlo môže byť vhodné pre podnikateľov, ktorí s podnikaním ešte len začínajú a peňažné prostriedky chcú využiť efektívnejšie ako na kúpu či prenájom nehnuteľnosti, ktorá by bola zapísaná ako sídlo spoločnosti do obchodného registra. Toto sídlo môže byť vhodné tiež pre podnikateľov, ktorí nepotrebujú tráviť každodenne čas v kancelárii alebo chcú oddeliť súkromný život od pracovného, keďže adresa trvalého pobytu nebude totožná so sídlom spoločnosti.

Výhodou virtuálneho sídla sú aj nižšie náklady spojené s nájmom, preberanie a evidencia pošty či to, že takéto sídlo je riadne označené pre prípad kontrol či už daňového alebo iného úradu.

S každým podnikaním sa viažu isté potreby, už len z hľadiska toho, že k podnikateľskej činnosti často krát potrebujeme nejaké priestory, respektíve miesto. Za normálnych okolností s táto požiadavka nezaobíde bez finančnej a byrokratickej náročnosti, čo sa dá ale minimalizovať v prípade, ak ide o najlacnejšie virtuálne sídlo.

Respektíve o virtuálne sídlo spoločnosti ako také,  vďaka ktorému sa dajú znížiť fixné náklady. A ide o oceniteľnú ideu najmä v prípade, ak potrebujete virtuálne sídlo sro prakticky len kvôli administratívnej práci.  Ak hľadáte prenájom sídla spoločnosti, dostupnou a odporučenou možnosťou je napríklad virtuálne sídlo Bratislava 1, kedy virtuálne sídlo firmy Bratislava môže spoľahlivo slúžiť primárne ako virtuálna kancelária.

  • Je to nielen moderný, ale tiež efektívny trend súčasných podnikateľov.
  • Do kariet hrá týmto virtuálnym sídlam takisto fakt, že informačné technológie sú dnes na vzostupe viac, než kedykoľvek predtým.


Púchov - Moravská 13

Poplatok za poskytnutie virtuálneho sídla je za 12 € /mesačne s viazanostou 1 rok.

Poplatok za poskytnutie virtuálneho sídla je za 9 € /mesačne s viazanostou 2 rok.

Zriadenie poštovej schránky a preberanie pošty je poskytované v prámci ceny. Voliteľné služby skenovania a následného preposlania e-mailom sú spoplatnené sumou 9 €/mesačne.


Bratislava III Bajkalska 5/ A

Poplatok za poskytnutie virtuálneho sídla je za 17 € /mesačne s viazanostou 1 rok.

Poplatok za poskytnutie virtuálneho sídla je za 12 € /mesačne s viazanostou 2 rok.

Zriadenie poštovej schránky a preberanie pošty je poskytované v prámci ceny. Voliteľné služby skenovania a následného preposlania e-mailom sú spoplatnené sumou 9 €/mesačne.
Kontakt