Prevod spoločnosti


Máte nečinnú spoločnosť, s ktorou máte stále viac a viac administratívnych povinností?

Využie najrýchlejší spôsob zrušenia Vašej spoločnost v SR a ČR. Pri prevode obchodných podielov dochádza ku zmene spoločníka, konateľa, sídla, a obchodného mena. Prevezmeme Vašu spoločnosť a zabezpečíme všetko ostatné.

Spoločnosti bez záväzkov za 290,- € vrátane poplatkov do 5 pracovných dní.

Potrebujete sa zbaviť nečinnej, spiacej, prípadne zadĺženej spoločnosti, alebo máte povinnosť podať návrh na konkurz? Ponúkame Vám možnosť riešenia Vášho problému zabezpečením prevzatie Vašej spoločnosti inou spoločnosťou prostredníctvom prevodu obchodných podielov. V priebehu 5 pracovných dní v spoločnosti nefigurujete. Následne zabezpečíme likvidáciu alebo konkurz danej spoločnosti za Vás.

Cenovú ponuku Vám vypracujeme individuálne ak nám zašlete IČO danej spoločnosti.

Pri prevode obchodného podielu zabezpečíme:

vypracovanie zmluvy o prevode obchodného, zápisnicu z valného zhromaždenia spolu so žiadosťou o súhlas správcu dane. Nezáleží na tom odkiaľ ste, využívame služby notárskych úradov na celom Slovensku. Všetky podania prebiehajú elektronicky, nakoľko disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, čo značne šetrí čas v tomto konaní.

Postup pri prevode obchodného podielu s.r.o.

  • v prvom kroku potrebujeme zaslať IČO a informácie o danej spoločnosti
  • analýza Vašej spoločnosti do 24 hod
  • kontaktujeme Vás s konkrétnymi podmienkami
  • po odsúhlasení ponuky Vám bude vystavená faktúra
  • okamžite zašleme vypracované dokumenty
  • overenie, zaslanie dokumentov a podanie na súd
  • súd má na rozhodnutie 5 pracovných dní
  • prevezmeme potvrdenie o vykonaní zápisu, ktoré vám následne zašleme


Má vaša spoločnosť sídlo v Slovenskej alebo Českej republike? A je táto nečinná, resp. vhodná k tomu, by ste pre ňu podali návrh na konkurz? Tento krok, kedy sa chcete zbaviť nečinnej firmy, so sebou prináša veľa náležitostí, prevod sro na iného spoločníka, konateľa, do iného sídla a pod iné obchodné meno, to všetko ale za vás dokážu vykonať odborníci, ktorí túto nečinnú firmu prevezmú. Funkčným spôsobom sa v takomto prípade zabezpečí tiež predaj podielu v sro.
Kontakt