Predaj ready made

Ready made spoločnosť je výhodné kúpiť v prípade, ak potrebujete začať podnikať čo v najkratšom čase a bez zdĺhavých a náročných procesov spojených so zakladaním spoločností.

Spoločnosti, ktoré boli založené len výlučne za účelom ich následného predaja klientom sa nazývajú ready made spoločnosti. Tieto spoločnosti sa rozdeľujú na skupiny ako novozaložené alebo spoločnosti s históriou, či sú platiteľmi alebo neplatiteľmi DPH a druhom obchodnej spoločnosti. Sú to spoločnosti pripravené na okamžité podnikanie a to už v priebehu niekoľkých hodín.

Podľa vašich náležitosti si môžete pozrieť a vybrať spoločnosť ktorá vám vyhovuje. Spoločnosti disponujú všetkými potrebnými dokumentmi. V mene spoločnosti môžete začať podnikať okamžite po podpise potrebných dokumentov.


Výhody ready made spoločností:


 • sú zapísané v obchodnom registri - majú pridelené IČO
 • sú registrované pre daň z príjmov - majú pridelené DIČ
 • ich základné imanie je splatené v plnom rozsahu
 • zmluvná garancia, že spoločnosť nemá žiadne záväzky
 • sú pripravené na rýchly prevod
 • dokumenty sú pripravené našim advokátom

Cena za ready made je konečná a zahŕňa:


 • zmenu spoločníka, konateľa, sídla, obchodného mena
 • rozšírenie alebo zúženie predmetov podnikania
 • úplné znenie zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy
 • zmluvu o prevode obchodného podielu
 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti
 • súdny poplatok za zápis zmien v OR


Spoločnosti ready made, teda ready made sro na predaj majú svoje opodstatnenie a svoj význam. Pre podnikateľov môžu pôsobiť dokonca zaujímavejšie, než keby mali vytvoriť, respektíve založiť svoje vlastné novo založené sro, čo je ako vieme, zložitejší proces. Ready made a tieto spoločnosti na predaj, ako ich názov napovedá, sú však už pre svojho majiteľa pripravené s potrebnými náležitosťami. A takéto volne sro na predaj sú dostupné aj v našej krajine.

Ide však o záležitosť, ktorá sa praktizuje celosvetovo. Význam a zmysel takýchto firiem je v ich predaji, resp. v tom, aby sa predali nejakému potenciálnemu majiteľovi. A pre takéhoto majiteľa je následne výhodou, že táto ready made sro na predaj mu vlastne poskytuje možnosť kúpiť „pripravenú firmu“. Či už ide o firmy na predaj s dph alebo predaj sro bez dph. Na Slovensku je najviac populárny predaj sro Bratislava a predaj sro Banska bystrica, vo všeobecnosti hlavne predaj ready made spoločností s ručením obmedzeným.

Aby sme si teda ešte bližšie predstavili ich princíp, sú to spoločnosti vytvorené za účelom predaja, nejde o nejakú firmu, čo vykonávala tú či inú podnikateľskú činnosť. V prípade záujmu sú však v ponuke aj firmy na predaj s históriou, resp. predaj firmy sro s históriou.Všeobecne ale vravíme o „ready spoločnostiach“, čo sú zapísané v obchodnom registri a pripravené na to, aby ich kúpil prípadný záujemca, ktorý chce vlastne z pochopiteľných dôvodov obísť zaťažujúce postupy, ktoré by ho čakali pri založení vlastnej firmy.

Takéto dostupné firmy sú takisto zaregistrované na daňovom úrade ako predaj ready made sro platca dph. Čiže áno, v ponuke je aj predaj firmy platca dph, respektíve predaj sro platca dph, v prípade záujmu ale tiež predaj sro bez dph. Dotyčné firmy sro na predaj s dph a predaj sro s dph sú vlastne ideálne pripravené pre svojich budúcich majiteľov. Predaj firmy sro s dph a konkrétne jej registrácia niekedy prebieha práve kvôli daniam.

Teda výhody ready made sú v už v podstate zrejmé. Ready made firmy na predaj sk reprezentujú predovšetkým praktickú stránku a rýchlu dobu, za akú sa môžete stať ich vlastníkom, a to ako už bolo spomenuté, s potrebnými náležitosťami. Dotyčné firmy na predaj na Slovensku v ponuke sú prehľadne uvedené v online ponuke, cez internet sa dajú zistiť aj následné faktory ako predaj sro platca dph cena a predaj spoločnosti sro cena.
Názov IČO DIČ Dátum vzniku Registrový súd Platca DPH Popis spoločnosti Cena
Názov:  Quatude s.r.o. IČO: 53720725 DIČ: 2121471902 Dátum vzniku: 20.04.2021 Registrový súd: Tn Platca DPH: áno Popis spoločnosti: Zobraziť Cena: 1900 €
Názov:  Scipe s.r.o. IČO: 53720512 DIČ: 2121470417 Dátum vzniku: 17.04.2021 Registrový súd: Tn Platca DPH: áno Popis spoločnosti: Zobraziť Cena: 1900 €
Názov:  Eurolium s.r.o. IČO: 53721110 DIČ: 2121471869 Dátum vzniku: 17.04.2021 Registrový súd: Tn Platca DPH: áno Popis spoločnosti: Zobraziť Cena: 1900 €
Názov:  41business.com H11 s.r.o. IČO: 47664819 DIČ: 2024009218 Dátum vzniku: 30.01.2014 Registrový súd: Tn Platca DPH: áno Popis spoločnosti: Zobraziť Cena: 2500 € Rezervované
Názov:  Avilium, s.r.o. IČO: 48 137 189 DIČ: 2120064386 Dátum vzniku: 14.05.2015 Registrový súd: Tn Platca DPH: áno Popis spoločnosti: Zobraziť Cena: 2500 €
Názov:  Hydrobio s.r.o. IČO: 09296000 DIČ: CZ09296000 Dátum vzniku: 30.06.2020 Registrový súd: CZ Platca DPH: áno Popis spoločnosti: Zobraziť Cena: 3500 €
Názov:  Interize s.r.o. IČO: 52 720 209 DIČ: 2121112697 Dátum vzniku: 19.10.2019 Registrový súd: Ba Platca DPH: áno Popis spoločnosti: Zobraziť Cena: 3500 € Rezervované
Názov:  Zenobe s.r.o. IČO: 53 363 787 DIČ: 2121353157 Dátum vzniku: 27.10.2020 Registrový súd: Platca DPH: áno Popis spoločnosti: Zobraziť Cena: 1900 €
Názov:  Mulith s.r.o. IČO: 53 202 228 DIČ: 2121306528 Dátum vzniku: 13.08.2020 Registrový súd: Platca DPH: áno Popis spoločnosti: Zobraziť Cena: 1900 € Rezervované
Názov:  eZmluva.sk D39, s.r.o. IČO: 47 634 669 DIČ: 2024039523 Dátum vzniku: 31.01.2014 Registrový súd: Ba Platca DPH: áno Popis spoločnosti: Zobraziť Cena: 4000 €
Názov:  Corbesimo Kft. IČO: 08-09-030992 DIČ: 26744267-2-08 Dátum vzniku: 24.05.2019 Registrový súd: Platca DPH: áno Popis spoločnosti: Zobraziť Cena: 2300 € Rezervované
Názov:  Rekonstrukce domova s.r.o. IČO: 27 950 379 DIČ: CZ27950379 Dátum vzniku: 19.09.2007 Registrový súd: CZ Platca DPH: áno Popis spoločnosti: Zobraziť Cena: 3900 €
Kontakt