Výhodné virtuálne sídlo spoločnosti


Výhodné virtuálne sídlo spoločnosti

Jednou z podmienok začatia podnikania je zriadenie sídla spoločnosti, ktoré je následne uvedené v obchodnom registri. Určitá skupina podnikateľov však v skutočnosti vzhľadom k povahe svojho podnikania nepotrebuje skutočné kamenné administratívne sídlo, kde bude vykonávať svoju činnosť. Preto pre túto skupinu je výhodné zriadenie virtuálneho sídla spoločnosti, čím sú splnené všetky zákonné podmienky podnikania.

Virtuálne sídlo môžeme chápať ako službu inej firmy, ktorá umožňuje podnikateľom zriadenie sídla na mieste, ktoré nevlastnia a ani ho nemajú v prenájme. Takéto virtuálne sídlo prináša záujemcom množstvo výhod.

Výhodná cena – ak by ste vlastnili skutočné kancelárske priestory na nejakej dobrej adrese, vaše náklady s prenájmom sa môžu vyšplhať aj nad tisíc euro. Takže takýmto virtuálnym sídlom ušetríte značné finančné prostriedky.

Reprezentatívna adresa – ak na vašej vizitke alebo internetovej stránke spoločnosti svieti vychytená adresa na lukratívnom mieste Bratislavy alebo Košíc, je to v určitých odvetviach podnikania veľkým plusom.   

Pocit súkromia – často je dosť nepríjemné, ak je sídlom vašej spoločnosti aj trvalá adresa vášho bydliska. Nepríjemné nečakané návštevy rôznych kontrolných orgánov alebo nespokojných klientov u vás doma nepatria práve k príjemným záležitostiam. A aj takýmto situáciám sa zriadením virtuálneho sídla môžete jednoducho vyhnúť.

Lacné doplnkové služby – často poskytovatelia virtuálneho sídla poskytujú svojim klientom služby ako preposielanie a kopírovanie prijatej pošty, alebo prenájom luxusných zasadacích priestorov.   

Takže pre tých podnikateľov, ktorí sídlo spoločnosti potrebujú naozaj iba formálne, je virtuálne sídlo skvelou možnosťou, ktorá ponúka celý rad výhod.  A ušetrené finančné prostriedky tak môžu byť využité na iné činnosti spojené s podnikaním.
Kontakt